Szpital Vitos Klinikum Rheingau (2023)

Pisze o sobie

Wraz z Vitosem Hochtaunusem i Vitosem Kalmenhofem Vitos Rheingau należy do sieci klinik psychiatrycznych, a także lokalnych dostawców usług psychiatrycznych i społeczno-edukacyjnych w ramach strategicznego holdingu korporacyjnego Vitos GmbH. Razem opowiadamy się za kompetencjami medycznymi, psychologicznymi, psychoterapeutycznymi i społeczno-pedagogicznymi, pierwszorzędną opieką oraz indywidualnym wsparciem i wsparciem dla naszych klientów.Vitos Rheingau obejmuje Klinikę Eichberg, Klinikę Psychiatrii i Psychoterapii, Klinikę Rheinhöhe, Klinikę Dzieci i Młodzieży Psychiatria, Psychosomatyka i Psychoterapia, klinika psychiatrii sądowej w Eltville i towarzyszące usługi psychiatryczne w Rheingau.W ten sposób nasze placówki obejmują spektrum, które sięga od ostrego leczenia psychiatrycznego wszystkich grup wiekowych, przez opiekę nad osobami przewlekle chorymi psychicznie, po bezpieczne zakwaterowanie chorzy psychicznie łamacze prawa.

działy

Psychiatria ogólna/klinika dzienna (częściowo stawki za opiekę ustawową) Kierownictwo: dyrektor kliniki prof. dr hab. Dietera F. BrausaPoradnia psychiatryczna dla dzieci/młodzieży/dzienna (częściowo stawki za opiekę ustawową) Kierownictwo: dyrektor kliniki PD Dr. Martina PitzerPsychosomatyka/Psychoth./Opieka dzienna (częściowo stawki za opiekę ustawową) Kierownictwo: Dyrektor Kliniki dr. Thorstena BracheraKierownik Działu Psychosomatyki/Psychoterapii: Dyrektor Kliniki dr hab. Thorstena BracheraKlinika Vitos Eichberg, Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Kierownictwo: Dyrektor Kliniki prof. dr. Dietera F. BrausaVitos Klinik Rheinhöhe, Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, Medycyny Psychosomatycznej i Psychoterapii Kierownictwo: Dyrektor Kliniki PD Dr. Martina Pitzer

Dane opierają się na raportach jakości szpitali zgodnie z § 137 paragraf 3 zdanie 1 nr 4 SGB V(rok sprawozdawczy 2020)

Raporty dotyczące jakości szpitali zostały tutaj wykorzystane jedynie częściowo lub we fragmentach. Pełna, niezmodyfikowana prezentacja raportów jakości szpitala znajduje się na stroniehttps://www.g-ba.de.

Diagnoza ICD-10

Nawracające zaburzenia depresyjne

numer sprawy 338

Nawracające zaburzenie depresyjne, aktualnie duży epizod bez objawów psychotycznych [F33.2]

schizofrenia

numer sprawy 213

Schizofrenia paranoidalna [F20.0]

Odcinek depresyjny

numer sprawy 181

Umiarkowany epizod depresyjny [F32.1]

Zaburzenia psychiczne i zachowania spowodowane alkoholem

numer sprawy 112

Zaburzenia psychiczne i zachowania związane z alkoholem: zespół uzależnienia [F10.2]

Nawracające zaburzenia depresyjne

numer sprawy 80

Nawracające zaburzenie depresyjne, aktualnie duży epizod bez objawów psychotycznych [F33.2]

Odcinek depresyjny

Numer sprawy76

Epizod dużej depresji bez objawów psychotycznych [F32.2]

Specyficzne zaburzenia osobowości

numer sprawy53

Zaburzenia osobowości niestabilne emocjonalnie: typ borderline [F60.31]

Odcinek depresyjny

liczba przypadków29

Epizod dużej depresji bez objawów psychotycznych [F32.2]

Nawracające zaburzenia depresyjne

liczba przypadków25

Nawracające zaburzenia depresyjne, aktualnie duży epizod z objawami psychotycznymi [F33.3]

Dwubiegunowe zaburzenie nastroju

liczba przypadków25

Choroba afektywna dwubiegunowa, aktualnie przebyty epizod dużej depresji bez objawów psychotycznych [F31.4]

Dane opierają się na raportach jakości szpitali zgodnie z § 137 paragraf 3 zdanie 1 nr 4 SGB V(rok sprawozdawczy 2020)

Raporty dotyczące jakości szpitali zostały tutaj wykorzystane jedynie częściowo lub we fragmentach. Pełna, niezmodyfikowana prezentacja raportów jakości szpitala znajduje się na stroniehttps://www.g-ba.de.

Oferta usług medycznych i pielęgniarskich

MP02: Akupunktur

Od kilku lat akupunktura jest z powodzeniem włączana do leczenia osób uzależnionych i chorych psychicznie.

MP03: Opieka rodzinna/poradnictwo/seminaria

W naszej poradni prowadzimy poradnictwo rodzinne i grupy rodzinne. W Vitos Klinik Rheinhöhe bardzo ważne jest dla nas bliskie zaangażowanie rodziców lub innych opiekunów.

MP04: Gimnastyka/terapia oddechowa

stanowi integralną część ofert terapeutycznych (np. terapii tańcem i ruchem).

MP06: Podstawowa stymulacja

przeprowadzane jest przez specjalnie przeszkolony personel.

MP08: Poradnictwo zawodowe/Poradnictwo rehabilitacyjne

ma miejsce w szczególności w obszarze leczenia uzależnień.

MP09: Specjalne formy/koncepcje opieki nad umierającym

Personel przeszkolony w zakresie opieki u schyłku życia zapewnia wsparcie pacjentom i ich rodzinom. Pastorzy różnych wyznań są dostępni na życzenie.

MP10: basen do ćwiczeń/aerobik w wodzie

Vitos Klinik Rheinhöhe dysponuje własnym basenem.

MP11: Terapia sportowa/terapia ruchem

jest częścią leczenia.

MP13: Specjalny zakres usług dla diabetyków

Przygotowanie diety gwarantuje przeszkolony personel w kuchni.

MP14: Doradztwo dietetyczne i żywieniowe

Wyszkolony personel służy radą i szkoleniem pacjentów w kwestiach żywienia i diet specjalnych.

MP15: Zarządzanie wypisem/opieka pomostowa/opieka w okresie przejściowym

Przygotowanie i organizacja wypisu to główne elementy leczenia szpitalnego.

MP16: Terapia zajęciowa/terapia zajęciowa

Stres i odporność, koncentracja i zdolności manualne często również wymagają procesu leczenia terapii zajęciowej.

MP17: Zarządzanie przypadkami/Zarządzanie przypadkami/Pielęgniarstwo podstawowe/Główne pielęgniarstwo

Opieka pielęgniarska nad pacjentami odbywa się według referencyjnego systemu pielęgniarskiego.

MP20: Hipoterapia/jazda konna/terapia konna

Oferta dla dzieci i młodzieży w Klinice Rheinhöhe.

MP22: Trening w zakresie trzymania moczu/Poradnictwo w zakresie nietrzymania moczu

Trening w zakresie trzymania moczu jest obecnie standardem w leczeniu starszych pacjentów.

MP23: Terapia kreatywna/Terapia sztuką/Teatraterapia/Terapia biblioteczna

W różnych obszarach kliniki prowadzona jest terapia artystyczna, twórcza i teatralna.

MP24: Manualny drenaż limfatyczny

jest oferowany w ramach fizjoterapii.

MP25: Masaż

jest oferowany w ramach fizjoterapii.

MP27: Muzykoterapia

Oferty muzykoterapii stanowią część oferty zabiegowej.

MP30: Zakres usług pedagogicznych

Dzięki działaniom psychoedukacyjnym nasi pacjenci uczą się, jak kompetentnie radzić sobie ze swoimi chorobami. W Vitos Klinik Rheinhöhe integralną częścią leczenia jest oferta usług edukacyjnych.

MP31: fizjoterapia/terapia kąpielowa

W Vitos Klinik Eichberg znajduje się oddział fizjoterapii/terapii kąpielami.

MP32: Fizjoterapia/fizjoterapia jako terapia indywidualna i/lub grupowa

jest oferowany w ramach fizjoterapii.

MP33: Usługi profilaktyczne/kursy profilaktyczne

stanowią integralną część terapii indywidualnej (np. porady żywieniowej).

MP34: Zakres usług psychologicznych/psychoterapeutycznych/usług psychospołecznych

Ze względu na zakres usług oferowanych przez klinikę, jedną z podstawowych usług jest opieka psychoterapeutyczna.

MP35: Trening pleców/trening postawy/gimnastyka kręgosłupa

jest oferowany w ramach fizjoterapii, jeśli jest to wymagane.

MP37: Terapia/leczenie bólu

Zapobieganie bólowi przewlekłemu często wymaga celowanej terapii przeciwbólowej.

MP39: Specjalne oferty poradnictwa i doradztwa dla pacjentów i ich bliskich

Środowisko rodzinne pacjenta często odgrywa kluczową rolę w radzeniu sobie z chorobą. Konsultacje dotyczące leczenia farmakologicznego prowadzone przez farmaceutę klinicznego odbywają się regularnie zarówno z pacjentami, jak i ich bliskimi (model Eichbergera).

MP40: Specjalna terapia relaksacyjna

stanowi integralną część form terapii (np. terapii tańcem i ruchem).

MP42: Specjalny zakres usług pielęgniarskich

Wizyty pielęgniarskie, diagnozy pielęgniarskie i koncepcja pielęgniarstwa referencyjnego zostały uznane za integralną część usług pielęgniarskich.

MP44: Terapia głosem i logopedią/logoterapia

W Vitos Klinik Rheinhöhe dostępna jest przekrojowa oferta szkoleń głosowych i językowych.

MP47: Dostawa pomocy/technologii ortopedycznej

w razie potrzeby we współpracy z dostawcami zewnętrznymi.

MP48: Zastosowania na gorąco i na zimno

jest oferowany w ramach fizjoterapii, jeśli jest to wymagane.

MP51: Zarządzanie wiatrem

Specjalnie przeszkolony personel dba o profesjonalne leczenie ran i służy poradą.

MP52: Współpraca/kontakt z grupami samopomocy

Współpraca z grupami samopomocy odbywa się w ramach współpracy społeczno-psychiatrycznej.

MP53: Pielęgnacja/terapia zapachowa

Oferujemy aromaterapię w poszczególnych obszarach zabiegowych.

MP56: Trening stresowy/terapia/próba pracy

odbywa się indywidualnie w ramach terapii.

MP59: trening pamięci/trening wydajności mózgu/trening poznawczy/trening koncentracji

Psychologowie i ergoterapeuci stosują specjalne terapie w celu promowania i utrzymywania zdolności poznawczych pacjentów.

MP62: Snoezelen

Snoezelen służy poprawie wrażliwej percepcji i jednocześnie relaksowi. (Oferowane przez Vitos Klinik Rheinhöhe).

MP63: Służba społeczna

Opieka społeczna towarzyszy pacjentowi w trakcie leczenia i wypisu ze szpitala. Zapewnia odpowiednią dalszą opiekę po pobycie w szpitalu.

MP64: Oferty specjalne dla publiczności

Regularnie organizowane są wydarzenia, informacje i możliwości szkoleniowe dla specjalistów, pacjentów i zainteresowanych osób, m.in.

MP65: Specjalny zakres usług dla rodziców i rodzin

Rodzice/opiekunowie od samego początku zaangażowani są w leczenie dzieci i młodzieży w Vitos Klinik Rheinhöhe.

MP68: Współpraca z placówkami opieki stacjonarnej/oferowanie opieki ambulatoryjnej/opieki krótkoterminowej/opieki dziennej

Współpraca z placówkami opiekuńczymi odbywa się przede wszystkim w obszarze gerontopsychiatrycznym i ambulatoryjnym.

Dane opierają się na raportach jakości szpitali zgodnie z § 137 paragraf 3 zdanie 1 nr 4 SGB V(rok sprawozdawczy 2020)

Raporty dotyczące jakości szpitali zostały tutaj wykorzystane jedynie częściowo lub we fragmentach. Pełna, niezmodyfikowana prezentacja raportów jakości szpitala znajduje się na stroniehttps://www.g-ba.de.

Oferty niemedyczne

NM02: Pokój z jedną sypialnią
NM03: Pokój jednoosobowy z własną celą mokrą
NM05: Mutter-Kind-Zimmer
NM09: Akompaniament (w zasadzie możliwy)
NM10: Pokój z dwoma łóżkami
NM11: Pokój dwuosobowy z własną łazienką
NM42: Opieka duszpasterska/przewodnictwo duchowe

W klinice opiekę duszpasterską sprawuje dwóch pastorów protestanckich i jeden katolicki. W niektórych okręgach proboszcz udostępnia stałą ofertę.

NM49: Wydarzenia informacyjne dla pacjentów

Regularnie organizowane są wydarzenia, informacje i możliwości szkoleniowe dla specjalistów, pacjentów i zainteresowanych osób.

NM60: Współpraca z organizacjami samopomocowymi

Współpraca z grupami samopomocy odbywa się w ramach współpracy społeczno-psychiatrycznej.

NM63: Szkoła w szpitalu

Do przychodni dołączona jest szkoła dla chorych, w której pracują nauczyciele wszystkich typów i klas szkół, dzięki czemu istnieje możliwość uczęszczania do szkoły w budynku.

NM66: Uwzględnienie specjalnych potrzeb żywieniowych

Dane opierają się na raportach jakości szpitali zgodnie z § 137 paragraf 3 zdanie 1 nr 4 SGB V(rok sprawozdawczy 2020)

Raporty dotyczące jakości szpitali zostały tutaj wykorzystane jedynie częściowo lub we fragmentach. Pełna, niezmodyfikowana prezentacja raportów jakości szpitala znajduje się na stroniehttps://www.g-ba.de.

Dostępność

BF04: Pisemne powiadomienia napisane czytelnymi, dużymi i kontrastowymi literami
BF05: Systemy prowadzenia i/lub wsparcie osobiste dla osób niedowidzących lub niewidomych
BF09: Winda dostępna dla wózków inwalidzkich (wewnątrz/na zewnątrz)
BF10: Toalety dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
BF11: Specjalne wsparcie osobiste
BF14: Praca z piktogramami
BF15: Środki strukturalne dla osób z demencją lub upośledzeniem umysłowym
BF16: Specjalne wsparcie osobiste dla osób z demencją lub upośledzeniem umysłowym
BF21: Urządzenia pomocnicze wspomagające opiekę nad pacjentami ze szczególną nadwagą lub wysokimi
BF22: Pomoce dla pacjentów ze szczególną nadwagą lub wysokimi
BF24: Oferty dietetyczne

Szpital oferuje kompleksową ofertę dietetycznych posiłków (dania dietetyczne, dania lekkie i specjalne opcje żywieniowe dla osób z nietolerancjami) za pośrednictwem kuchni.

BF25: Usługi tłumaczeniowe

Wewnętrzna lista kompetencji w zakresie języków obcych oraz współpraca z zewnętrznymi służbami tłumaczeń zapewniają dostępność odpowiednich tłumaczy, gdy zajdzie taka potrzeba.

BF26: Możliwości leczenia przez personel obcojęzyczny

Usługę tłumaczeń ustnych zapewniają współpracujący zewnętrzni usługodawcy. Z drugiej strony Vitos Klinikum zatrudnia dużą liczbę pracowników obcojęzycznych, którzy są dostępni do krótkotrwałego wsparcia językowego.

Dane opierają się na raportach jakości szpitali zgodnie z § 137 paragraf 3 zdanie 1 nr 4 SGB V(rok sprawozdawczy 2020)

Raporty dotyczące jakości szpitali zostały tutaj wykorzystane jedynie częściowo lub we fragmentach. Pełna, niezmodyfikowana prezentacja raportów jakości szpitala znajduje się na stroniehttps://www.g-ba.de.

ogłoszenia o pracę

Niestety nie ma żadnych ogłoszeń o pracę.

Oferty pracy w Eltville i okolicach
Kierownik oddziału (m/k/d) Od 24.08.2023 ASKLEPIOS Paulinen Klinik Wiesbaden 43wyświetleń 65197 Wiesbaden, Hessen65197 Wiesbaden, Hessen Od 24.08.2023 ★ 43wyświetleń

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Fredrick Kertzmann

Last Updated: 01/17/2024

Views: 5945

Rating: 4.6 / 5 (66 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Fredrick Kertzmann

Birthday: 2000-04-29

Address: Apt. 203 613 Huels Gateway, Ralphtown, LA 40204

Phone: +2135150832870

Job: Regional Design Producer

Hobby: Nordic skating, Lacemaking, Mountain biking, Rowing, Gardening, Water sports, role-playing games

Introduction: My name is Fredrick Kertzmann, I am a gleaming, encouraging, inexpensive, thankful, tender, quaint, precious person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.